Zdeněk Cipra, revize plynu Praha a Rakovník, revizní technik odběrných a plynových zařízení

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST


IČO: 47020512


Poznámka: Aktuální, platný „Živnostenský list“ na uvedené činnosti viz. www.rzp.czZdeněk Cipra, kontroly plynu, požární ochrana

Oprávnění ITI k revizím a zkouškám dodavatelským způsobem

Zdeněk Cipra, oprávnění

Osvědčení TIČR ev. č. 10084/2/11/R-PZ-F,G k provádění revizí a zkoušek od TIČR organizace státního odborného dozoru

Zdeněk Cipra, osvědčení TIČR

Osvědčení o odborné způsobilosti k montáži, opravám a servisu, zkouškám a revizím plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel. České sdružení pro technická zařízení.

Zdeněk Cipra, osvědčení o odborné způsobilosti k montáži, opravám a servisu, zkouškám a revizím plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel

Osvědčení o odborné způsobilosti ev.č. Z-OZO 054/2004 k požární ochraně

Zdeněk Cipra, osvědčení k požární ochraně