Zdeněk Cipra, revize plynu Praha a Rakovník, revizní technik odběrných a plynových zařízení

REVIZE PLYNU

Plyn – revize musí být periodicky prováděna jedenkrát za tři roky (dle vyhlášky 85/1978). O revizi musí být vypracována zpráva o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, která obsahuje technickou zprávu a zápis těsnosti nebo pevnosti.

U spotřebičů v provedení B při uvádění do provozu, při jejich seřizování, při revizi nebo odborném posouzení jejich provozu se musí z bezpečnostních důvodů podle TPG 704 01 provést následující měření:

a) Koncentrace CO ve spalinách
b) Koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou
c) Tahu komína
d) Teploty spalin

Měření je prováděno kalibrovaným analyzátorem SEITRON CASPER 200.REVIZE LPG V AUTOMOBILU

LPG - Revize LPG v automobilu je požadována z důvodu bezpečnosti (zjištění případného úniku plynu) před vjezdem do uzavřených prostor emisní stanice a STK.

V případě montáže LPG či CNG do vozidla je nutná pravidelná jednoroční revize LPG z důvodu bezpečnosti provozu. Pravidelná revize LPG obsahuje kontrolu těsnosti plynových rozvodů a spojů.

Upozorňuji na životnost nádrže 10 let od data výroby, která je právě při provádění revize LPG sledována a v případě prošlé životnosti nádrže LPG nemůže být revize potvrzena.

Zdeněk Cipra, kontroly plynu, požární ochrana