Zdeněk Cipra, revize plynu Praha a Rakovník, revizní technik odběrných a plynových zařízení

KONTROLA PLYNU

Plyn – kontrola musí být periodicky prováděna jedenkrát za rok, vyjma roku, kdy je prováděna provozní revize, pokud je o kontrole proveden zápis v provozním deníku plyn. zařízení (dle vyhlášky 85/1978 Sb.).

Obvykle se provádí kontrola plynového zařízení společných prostor (HUP, uzávěry ležatého a stoupacího vedení zejména u rozebíratelných spojů, kde by mohlo docházet k únikům plynu).

Kontrolu těsnosti plynovodu i spotřebičů provádím detektorem plynu Honeywell, který detekuje zemní plyn, propan, butan, LPG i LNG.
KONTROLA POŽÁRNÍ OCHRANY

Požární ochrana – kontrola dokumentace požární ochrany (dle § 40 vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci) se provádí

nejméně jednou za rok;

nebo po každém požáru;

anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

Zdeněk Cipra, kontroly plynu, požární ochrana