Zdeněk Cipra, revize plynu Praha a Rakovník, revizní technik odběrných a plynových zařízení

KONTROLY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ...

Kontroly, revize a tlakové zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu domovní plynovody, průmyslové plynovody a spotřebiče na plynná paliva do 3,5 MW v provedení ocel, měď a polyetylen na zemní plyn kromě propanu, butanu a jejich směsí.

Zdeněk Cipra, revize lpgREVIZE LPG...

Provádění revizí plynového zařízení u motorových vozidel na LPG včetně VZV nebo vozidel pro úpravu ledu včetně vypracování revizní knihy vozidla.
 

SLUŽBY V OBORU BOZP...

Komplexní služby v oboru BOZP tzn. školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vstupní i opakované, vyhledávání a


Zdeněk Cipra, revize lpg
stanovení hodnocení rizik při práci, evidence a hlášení pracovních úrazů, zátěžové faktory při práci, provedení roční prověrky BOZP atd.
 

ŠKOLENÍ...

Zdeněk Cipra, revize lpgŠkolení obsluh plynových zařízení (topiči, obsluhy kotelen),

školení bezpečnostních techniků v oboru plynových zařízení
– termíny kontrol, revizí, sestavení harmonogramu revizí, vypracování místního provozního předpisu pro firmy a společnosti.
 

POŽÁRNÍ OCHRANA...

Komplexní služby v oboru požární ochrany:

Zdeněk Cipra, revize lpgOsoba odborně způsobilá v požární ochraně – požární zprávy, výpočet požárního zatížení, zařazení do kategorií, školení o požární ochraně a odborná příprava preventistů a požárních hlídek, zpracování požárně bezpečnostního řešení objektů a staveb, zpracování a vedení dokumentace PO, zjištění věcných prostředků PO (hasicí přístroje, hydranty, EPS apod.), know how v požární ochraně.